Kontakt

Veci ohľadne objednávok a dobierok, informácie o tovare, nedoručené zásielky, nezrovnalosti v obsahu doručenej zásielky atď smerujte sem:

E-mail: info(zavináč)hladohlas.sk

Mobil: 00421 948 000 503 (pondelok – piatok: 9:00 do 11:00)

Poštová adresa:
HladoHlas
Rumunskej armády 1/6
036 01 Martin
Slovensko

 

Prevádzkovateľ (fakturačná adresa a sídlo firmy)

HladoHlas Group, spol. s r. o.
Rumunskej armády 1/6
036 01 Martin
Slovensko

IČO: 43985203
DIČ: 2022545074
IČ DPH: SK2022545074 

č. OŽP-Z/2008/00962-2 č. živnostenského registra 550-19455
Dátum vzniku 20. 2. 2008, zapísané: Žilina, odd. Sro, vl. č. 20199/L.

Zodpovedná osoba: Ing. Baričák Pavel

Číslo účtu: 4018766096 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK44 7500 0000 0040 1876 6096
SWIFT: CEKOSKBX

Prosím neuhrádzajte na tento účet priamym bankovým prevodom alebo vkladom žiadne platby pred tým, ako Vám oznámime konkrétne detaily o platbe. Ďakujeme za porozumenie.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Telefón: 041 / 7632 130, Fax: 041 / 7632 139